Tegn ud af volden

TEGN UD AF VOLDEN

Vores målgruppe

Vores målgruppe er kvinder, mænd og non-binære, som er døve, døvblevne, hørehæmmede, døvblinde og CI-brugere, der bruger tegnsprog, og som har været udsat eller er udsat for systematisk vold.

Ved systematisk vold forstås der, at kvinden har været udsat for en eller flere af følgende; fysisk vold, seksualiseret vold, psykisk vold, materiel vold, økonomisk vold og negativ social kontrol. I forbindelse med den negative sociale kontrol taler vi også om den kontrol og isolation der opstår som følge af at være en del af døvemiljøet. Mange af vores voldsramte kvinder har en voldsudøver som også lever i døvemiljøet, og således opstår der let massiv negativ social kontrol i form af blandt andet stalking og stalking by proxy, rygter og eksklusion af offeret.