Tegn ud af volden

TEGN UD AF VOLDEN

Mål, vision og værdier

Vi har et mål om at sikre korrekt behandling og vejledning til voldsramte borgere der taler tegnsprog, og hvor de har et sted de kan komme hen til hvor de kan kommunikere på eget sprog, som er tegnsprog.
Vi har et vision om at, på sigt, være landsdækkende og kunne tilbyde samtalegruppeforløb og individuelle forløb landet over til disse borgere.
 
  • Vi arbejder ud fra et anerkendende og helhedsorienteret menneskesyn, hvilket betyder, at vi ser en borger som det hele menneske, borgeren er, samt de omgivelser, borgeren kommer fra.
  • Vi arbejder diversitetsanerkendende og normkritisk, hvilket betyder, at vi arbejder med en kritisk bevidsthed om normer, fordomme og marginalisering.
  • Vi prioriterer borgernes modersmål, som er tegnsprog.
  • Vi tilbyder døve og hørehæmmede muligheden for recovery med fokus på sig selv, idet de ikke skal bruge ressourcer på egen recovery OG tegnsprogstolk.
  • Vi skaber et trygt og fortroligt rum for døve og hørehæmmede.
  • Vi informerer, underviser og deler viden om emner inden for vores fagområder og kompetencer med det formål at øge tilgængelighed hos døve og hørehæmmede.