Tegn ud af volden

TEGN UD AF VOLDEN

Terapi

Voldsramte, tegnsprogstalende borgere har mulighed for at modtage terapi hos os. Deltageren har mulighed for at få et gruppeforløb hos vores terapeuter, hvor der kan spejles i andres historier og oplevelser.

Vores gruppeforløb er et forløb hvor mellem 6 og 8 deltagere kan bryde ud af deres fastlåste mønstre udsprunget af systematisk vold ved hjælp af deling af egen historie sammen med spejling og sparring med andre. I gruppeforløbet gennemgår vi et fast program hvor der blandt andet tales om systematisk vold (her inddrager vi alle voldsformer som er psykisk, fysisk, seksualiseret, materiel og økonomisk vold samt negativ social kontrol i døvemiljøet), værdier, grænser, selvomsorg, traumer og dét at være offer i et minoritetssamfund. Alle vores forløb tager primært udgangspunkt i kognitiv og dialektisk adfærdsterapi samt compassion fokuseret terapi. Alle terapeuter har særlig viden om vold og de senfølger der følger med.

På nuværende tidspunkt tilbydes gruppeforløbet online, over Zoom.
Vi er meget bevidste om at alle til zoom-sessionerne sidder i et rum for sig selv, og at der ikke er elementer som er visuelt forstyrrende for de andre deltagere.

Gruppeforløbet har fremmøde en gang om ugen, og forløbet har i alt 15 sessioner.

Vi tilbyder også et efterforløb for deltagere som har været i et gruppeforløb. I dette efterforløb har deltagerne mulighed for at præge programmet, hvilket vil sige at programmet bliver tilrettelagt efter deltagernes behov. Nogle af sessionerne vil være gentagelser af tidligere teorier og andre sessioner vil have fokus på bestemte temaer som deltagerne i fællesskab har besluttet sig for at have fokus på.

 

Coaching

Du har mulighed for at få et forløb hos vores coach. Her kan I drøfte om livet efter systematisk vold og hvordan du, gennem selvomsorg og selvkærlighed, kan genfinde dig selv.

Dette forløb tilbydes deltagere som har haft et gruppeforløb hos os, og som har brug for coaching i blandt andet selvomsorg og selvkærlighed.

 

Vejledning

Du har mulighed for at få vejledning omkring kommunale problemstillinger hos vores socialrådgiver. Vores socialrådgiver har stort kendskab til blandt andet krisecentre, Familieretshuset og andre problematikker som vedrører kommunen. Hos vores socialrådgiver kan du få drøftet betydningen af kommunale breve eller også kan du få vejledning og sparring i forhold til møder, dilemmaer og tanker omkring eksempelvis forældresamarbejde, Familieretshuset og/eller krisecentre.

Bisidderordning

Du har mulighed for at have os med som bisidder hos kommunen, politiet, hospitalet eller lægen. Vi oplever at offeret føler at det kan være en hjælp at have os som bisidder, og hvor vi har mulighed for at påtage os forskellige roller i den forbindelse.

Nogle har brug for at vi blot er der som emotionel støtte, og andre har brug for at vi er der som fagpersoner.

Vi har forskellige fagpersoner som kan bidrage med forskellige viden afhængigt af hvilket område det er, du ønsker bisidder til.

Er du usikker på om du har været ude for systematisk vold eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@tegnudafvolden.dk. Vi vil gerne hjælpe med at afklare dette sammen med dig.